Om Enviro

Bolaget har sin bas i Stockholm men sköter rekrytering, uthyrning och konsultering av klimat- och miljötjänster över hela landet. Genom att alltid använda sig av rekrytering med utbildad personal inom detta område ser vi till att våra kandidater har en väl utvecklad och uppdaterad utbildning/kompetens som kan hantera mål uppsatta av våra klienter.

Enviro Bemanning bekostar även WWF:s arbete "Rädda Östersjön" genom att skänka 10% av vår vinst till detta.

 

Vision

Vi arbetar med kunder som hanterar de mest utmanande miljö-, klimat-, hälso- och säkerhetsfrågorna. Vi räknar med att och hålla jämna steg med företagens och myndigheters ständigt ökade efterfråga genom att kontinuerligt utveckla vår tekniska och strategiska kompetens inom rekrytering och bemanning.

 

Mission och värderingar

Vi ser möjligheter för våra kunder att se till att människors hälsa och en hållbar global miljö får högsta effekt genom att presentera de rätta kandidaterna för de rätta platserna. Vi upprätthåller högsta möjliga etiska standard och stödjer yrkesverksamhet genom att upprätthålla en arbetsplats som attraherar de mest begåvade medarbetare.

Välkommen till Enviro

foto

Enviro erbjuder lösningar för både stora och små verksamheter när det gäller rekrytering, uthyrning och konsultering inom miljö och klimat. Med en nischad kompetens och rekryterare som är utbildade vid Sverige ledande universitet och högskolor inom miljö och klimat erbjuder vi kandidater som matchar olika verksamheters behov genom att rekrytera rätt person till rätt plats. Detta bidrar till ett bättre resultat för våra kunder.

 

VÅRA REKRYTERARE

Vi hjälper företag och andra organisationer med rekrytering, jobbförmedling, uthyrning och konsulter inom ett nischat område. Därför har vi vid varje rekrytering personal som är utbildade inom miljö- och klimatområdet från Sveriges ledande lärosäten.